Често срещани неизправности и методи за поддръжка на UPS (2)

2022-09-27

Феномен на повреда: След като UPS е включен, няма дисплей на панела и UPS не работи.

Анализ на грешките:

Съдейки по феномена на повредата, неговата повреда във входа на електричеството, батерията и секцията за откриване на общинско електричество и веригата за откриване на напрежението на батерията:

1) Проверете дали предпазителят на градския електрически вход е изгорял.

2) Ако предпазителят на градския електрически вход е непокътнат, проверете дали застраховката на батерията е изгоряла, защото някои UPS ще изключат всички изходи и дисплея на UPS, когато се-проверка не достига напрежението на батерията.

3) Ако батерията е непокътната, проверете дали общинската верига за откриване на електричество работи нормално.Ако работата на общинската верига за откриване на електричество е необичайна и UPS няма свободна от пазара функция за стартиране, UPS също ще изключи всички изходи и дисплея.

4) Ако веригата за откриване на града работи нормално, проверете дали веригата за откриване на напрежението на батерията е нормална.