Често срещани неизправности и методи за поддръжка на UPS (1)

2022-09-27

Феномен на повреда: Нивото на мощност на инвертора е повредено от двойка транзистори на усилвателя.След смяна на същия тип кристална тръба, тя се изчерпва за известно време.

Анализ на грешките:

От преценката на феномена, причината за повредата е, че токът е твърде голям, и причината за прекомерния ток е:

1) Повреда на защитата от свръхток.Когато изходът на инвертора е свръхток, схемата за защита срещу свръхток не работи.

2) Дефект на компонента на широчинно-импулсната модулация (PWM), двете допълващи се изходни форми на вълната са асиметрични, едната е дълга, а другата е къса, което прави двете рамена да работят небалансирано.Тръбата е повредена.

3) Параметрите на захранващата тръба са големи.По това време, дори ако входът е със симетрична форма на вълната, изходът ще бъде асиметричен.Вълните преминават през трансформатора, което причинява поляризиране, тоест небалансиран магнитен поток, което причинява насищане на трансформатора и токът рязко се увеличава.Захранващата тръба и едната изгоря, а другата изгоря.